Downloads

Downloads en verwijzingen

Op deze pagina staan PDF’s die gedownload kunnen worden.
Ook zijn hier verwijzingen naar ons YouTube-kanaal te vinden voor het aangegeven seminar.


Seminar

De Toekomst
Wat staat de wereld te wachten?
Door: Jeep van der Schoot

Het PDF is een hand-out van de presentatie in PowerPoint


1.Het profetische Woord en de bedelingen.


2.Wat bedoelt de Bijbel met “Eindtijd”?


3.Israël en de eindtijd.


4.Tekenen van de tijd.


5.De Opname van de Gemeente.


6.De Grote Verdrukking.


7.De wederkomst van Christus.


8.Het duizendjarig Vrederijk.


9.De laatste opstand en het laatste oordeel.


10.De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.


Maranatha Folder (om te downloaden)