Jezus leren kennen

Als je Jezus wilt leren kennen als de Christus, de Messias en Zoon van God, dan is het goed om de Bijbel te lezen. Je zou kunnen beginnen in het Nieuwe Testament bij het evangelie van Marcus of van Johannes.
Je zou ook kunnen beginnen met de pagina’s hieronder: Hij leefde onder ons. Door op de + te klikken krijg je een volgende pagina.