Jezus is

De Weg

Hij voert mij aan rustige wateren, Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns naams wil. (Psalm 23:2-3)

De Waarheid

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. (1 Tim. 2:4)

Het Leven

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. (Joh.17:3)

Van harte Welkom!

NOORD 41, 8801 KT FRANEKER

Dienst bijwonen (vanaf 09:30uur)

U bent van harte uitgenodigd om een dienst bij te wonen. Vanwege de aanpassing van de grote zaal vinden de diensten in de koffiezaal plaats. Wij hebben de stoelen verdeeld, zodanig dat er afstand gehouden kan worden. Gezinnen kunnen bij elkaar zitten. Er wordt gezongen in de dienst.
De kinderen mogen bij aanvang ook in de dienst zijn. Zij gaan later naar de zondagsschoolruimte.
Na de dienst krijgt u de gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken. Het koffiedrinken is tijdelijk stopgezet.

Bij binnenkomst kunt u uw handen desinfecteren. Wij raden het af om elkaar de hand te schudden. Probeer elkaar te respecteren in het houden van afstand tot elkaar.
Tijdens de dienst zullen er ramen openstaan. Houdt u daar rekening mee.


Of ga in de browser naar:
https://www.youtube.com/channel/UCAqD7k-bPaVOVot0j8EEQIw


Wij willen een aanbeveling doen om onderstaand filmpje te beluisteren. Het geeft volgens ons een goede Bijbelse balans in het omgaan met verwarrende boodschappen en stellingen. Raad van oudsten.