Jezus is

De Weg

Hij voert mij aan rustige wateren, Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns naams wil. (Psalm 23:2-3)

De Waarheid

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. (1 Tim. 2:4)

Het Leven

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. (Joh.17:3)

Van harte Welkom!

NOORD 41, 8801 KT FRANEKER

Dienst bijwonen (vanaf 09:30uur)

U bent van harte uitgenodigd om een dienst bij te wonen. Vanwege de aanpassing van de grote zaal vinden de diensten in de koffiezaal plaats.
De kinderen mogen bij aanvang ook in de dienst zijn. Zij gaan later naar de zondagsschoolruimte.
Na de dienst krijgt u de gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken.

Wilt u ons werk ondersteunen? Scan de code van het Gemeentewerk of van het Bouwfonds. Bij voorbaat onze dank.


Gift t.b.v. het Gemeentewerk


Gift t.b.v. het BouwfondsOf ga in de browser naar:
https://www.youtube.com/channel/UCAqD7k-bPaVOVot0j8EEQIwZoeklicht Seminar

Voor in de agenda !

Kleine Profeten Grote Betekenis!

6 studies over het leven van 6 ‘kleine’ Profeten. Hun boodschap is ook vandaag nog actueel.