Jezus is

De Weg

Hij voert mij aan rustige wateren, Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns naams wil. (Psalm 23:2-3)

De Waarheid

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. (1 Tim. 2:4)

Het Leven

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. (Joh.17:3)

Van harte Welkom!

NOORD 41, 8801 KT FRANEKER

Dienst bijwonen (vanaf 09:30uur)

U bent van harte uitgenodigd om een dienst bij te wonen. Vanwege de aanpassing van de grote zaal vinden de diensten in de koffiezaal plaats.
De kinderen mogen bij aanvang ook in de dienst zijn. Zij gaan later naar de zondagsschoolruimte.
Na de dienst krijgt u de gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken.
Bij binnenkomst kunt u uw handen desinfecteren. Probeer elkaar te respecteren in het houden van afstand tot elkaar.
Tijdens de dienst zullen er ramen openstaan. Houdt u daar rekening mee.

De Opname van de Gemeente


Of ga in de browser naar:
https://www.youtube.com/channel/UCAqD7k-bPaVOVot0j8EEQIw


Kerstproject zondagsschool 2022
1e Advent
Vertel het maar !

illustraties: Carole van Dueren den Hollander – Heming

Seminars

Broeder Jeep van der Schoot begint in oktober met een nieuw seminar met het thema:
De Toekomst. Wat staat de wereld te wachten?
Data en onderwerpen: klik hier

Avonden gemist?
Zie hier de video’s en download de hand-outs (klik button):