Contact

Welkom!

Wij willen u hartelijk welkom heten in onze gemeente!

Ons adres is:

Noord 41, 8801 KT Franeker

Kom eens langs om een dienst bij te wonen.
Het is ons verlangen om het Woord van God, dat in de Bijbel staat, door te geven. Het kan uw leven veranderen.