Bestuur

Bestuur (Oudsten)

De broederraad bestaat minimaal uit 3 oudsten. Wij geloven dat God oudsten aanstelt. De oudsten besturen en houden toezicht op het geheel van de gemeente (1 Petr.5:1-4). Zij hebben een onderlinge taakverdeling.