Bijbelstudie

Blijft u echter bij wat u geleerd hebt, en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust (2Tim.3:14-17).

Bijbelstudies/Seminars

Zoeklicht Seminar
door: br. Theo Niemeijer
Wordt ook live gestreamd via YouTube:
Maranatha Franeker

Thema: “Let op de Vijgenboom”

Zoeklicht Seminar
door: br. Wim Zwitser
Wordt ook live gestreamd via YouTube:
Maranatha Franeker

Thema: “Uw Koninkrijk kome” (Het Koninkrijk van God)

Diverse profeten voorzeggen de komst van de Messias en Zijn rijk van gerechtigheid en vrede. Wat verwachtte de vrome Israëliet?

Er wordt vandaag meer over het Koninkrijk en minder over de Gemeente gesproken. Is dat Bijbels? Wat zijn de verschillen?

In de z.g. Bergrede (Mattheüs 5-7) introduceert Christus de principes van het Koninkrijk. Wat mag de Koning verwachten en wat mogen discipelen verwachten?

In de gelijkenissen van Mattheüs 13 schetst Christus hoe het Koninkrijk zich uitbreidt buiten Israël. Is die groei altijd goed?

Zijn er opvallende zaken die wijzen op Zijn naderende komst? In Mattheüs 24 geeft Christus belangrijke aanwijzingen.

In de gelijkenissen van Mattheüs 25 blijkt het wachten niet mee te vallen. Wat gaan discipelen dan doen?

Paulus schetst het grote contrast tussen het Koninkrijk en de wereld, zowel nu als in de toekomst. Wat betekent dat voor nu?